Phong Thuỷ Két Sắt

hướng đặt két sắt cho tuổi nhâm tý 1972

hướng đặt két sắt cho tuổi nhâm tý 1972

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi nhâm tý 1972? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi nhâm tý 1972, quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi tân hợi 1971

hướng đặt két sắt cho tuổi tân hợi 1971

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi tân hợi 1971? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi tân hợi 1971, quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi mậu thân 1968

hướng đặt két sắt cho tuổi mậu thân 1968

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi mậu thân 1968? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi mậu thân 1968, quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi đinh mùi 1967

hướng đặt két sắt cho tuổi đinh mùi 1967

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi đinh mùi 1967? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi đinh mùi 1967, quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi Bính Ngọ 1966

hướng đặt két sắt cho tuổi Bính Ngọ 1966

Năm sinh dương lịch1966Năm sinh âm lịchBính NgọQuẻ mệnhCấn

VÒNG BÁT QUÁI CHI TIẾT

Hướng tốt

Tây Nam-Sinh Khí
Tây-Diên Niên
Tây Bắc-Thiên y
Đông Bắc-Phục vị

Hướng xấu

Đông-Lục Sát
Đông Nam-Tuyệt Mạng
Nam-Họa Hại
Bắc-Ngũ Quỷ

Sinh Khí thuộc sao Tham Lang vì đồng thuộc Mộc tinh là du niên Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi Ất Tỵ 1965

hướng đặt két sắt cho tuổi Ất Tỵ 1965

Về chức năng, két sắt là thứ quan trọng trong mỗi gia đình đây là vật dụng để cất giữ tiền và những giấy tờ quan trọng khác. Về mặt phong thủy, vị trí đặt két sắt còn có sự ảnh hưởng đến thượng vượng, tài lộc cho gia Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi 1996

hướng đặt két sắt cho tuổi 1996 

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi 1996 ? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi 1996 , quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, từ đó đón tài lộc về Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi 1995

hướng đặt két sắt cho tuổi 1995 

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi 1995 ? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi 1995 , quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, từ đó đón tài lộc về Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi 1994

hướng đặt két sắt cho tuổi 1994

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi 1994? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi 1994, quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, từ đó đón tài lộc về Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi 1993

hướng đặt két sắt cho tuổi 1993

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi 1993? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi 1993, quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, từ đó đón tài lộc về Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi 1992

hướng đặt két sắt cho tuổi 1992

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi 1992? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi 1992, quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, từ đó đón tài lộc về Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi 1991

hướng đặt két sắt cho tuổi 1991

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi 1991? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi 1991, quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, từ đó đón tài lộc về Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi 1989

hướng đặt két sắt cho tuổi 1989

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi 1989? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi 1989, quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, từ đó đón tài lộc về Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi 1988

hướng đặt két sắt cho tuổi 1988

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi 1988? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi 1988, quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, từ đó đón tài lộc về Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi 1987

hướng đặt két sắt cho tuổi 1987

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi 1987? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi 1987, quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, từ đó đón tài lộc về Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi 1986

hướng đặt két sắt cho tuổi 1986

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi 1986? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi 1986, quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, từ đó đón tài lộc về Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi 1985

hướng đặt két sắt cho tuổi 1985

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi 1985? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi 1985, quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, từ đó đón tài lộc về Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi 1984

hướng đặt két sắt cho tuổi 1984

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi 1984? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi 1984, quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, từ đó đón tài lộc về Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi 1983

hướng đặt két sắt cho tuổi 1983 

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi 1983 ? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi 1983 , quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, từ đó đón tài lộc về Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi 1982

hướng đặt két sắt cho tuổi 1982 

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi 1982 ? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi 1982 , quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, từ đó đón tài lộc về Xem chi tiết

hướng đặt két sắt cho tuổi 1981

hướng đặt két sắt cho tuổi 1981 

Quý bạn đang phân vân, thắc mắc hướng đặt két sắt cho tuổi 1981 ? Khi đã biết được hướng Đặt két sắt hợp tuổi 1981 , quý bạn có thể lựa chọn hướng tốt, tránh hướng xấu, như vậy sẽ giúp kích phong thủy, cải vận, từ đó đón tài lộc về Xem chi tiết

DMCA.com Protection Status